Beleid sponsoring en adverteren

Voor No Nonsense is gerichte sponsoring een investering. Wij zijn sterk betrokken bij de lokale gemeenschap. Om haar betrokkenheid met de lokale gemeenschap te onderstrepen ondersteunt No Nonsense jaarlijks projecten / evenementen, verenigingen en zorginstellingen door middel van materieel, donaties, reclame of advertenties. 

Aangezien wij vele aanvragen ontvangen voor sponsoring, zowel telefonisch als schriftelijk, kunnen wij niet alle verzoeken inwilligen. Daarom hebben wij een sponsorbeleid opgesteld, met een aantal richtlijnen waaraan een sponsorverzoek moet voldoen.
 
Als eerste willen wij u erop wijzen dat:
 
Verder moeten de volgende zaken worden verwerkt in de sponsoraanvraag:
 
  • De naam en achtergrond van de organisatie, instelling of vereniging die het verzoek indient
  • De activiteiten waar de sponsoring voor nodig is
  • De reden van het sponsorverzoek
  • De (bestaande of toekomstige) relatie met No Nonsense
  • Eventuele medesponsoren
  • Type en grootte van de gevraagde sponsoring
  • Uitleg van een eventuele tegenprestatie
     
Het verzoek kunt u indienen via het contactformulier op deze site. Uw verzoek wordt door ons serieus in behandeling genomen. U ontvang hierover zo spoedig mogelijk een antwoord.

Klik hier voor het contactformulier.